#BeCircular

HULPBRONNEN BENUTTEN EN VERLOREN RIJKDOMMEN MINIMALISEREN:
NAAR EEN INNOVATIEVE GEWESTELIJKE ECONOMIE.

2016

Be Circular be.brussels
10
maart

Goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie door de gewestregering

Via het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) wil de Brusselse regering een geloofwaardig alternatief voorstellen, dat de lokale economie stimuleert die aansluit op de behoeften van de burgers (wonen, winkelen, werken, vervoer, ontspanning). De bedrijven van het gewest staan hierbij centraal. Het GPCE wil hen helpen om hun kosten te verminderen, om te groeien, te innoveren, te rekruteren en te starten met hun transitie naar een economisch model dat een lage ecologische voetafdruk heeft, lokale jobs creëert en bijdraagt aan de Brusselse levenskwaliteit.

Meer weten

15
administraties
91
organisaties
111
maatregelen
4
sectoren
1 visie voor
2050
25-26
nov

Acceleratiefase #01

Er werden een aantal workshops georganiseerd om de uitvoering van acties te versnellen en om de actoren te begeleiden bij de operationalisering van hun maatregel en het aangaan van de nodige samenwerkingen voor succes.
Meer weten

Earth Fuse
12
sept

Annual Meeting

Met meer dan 300 deelnemers en 50 Brusselse en Europese sprekers die hun ervaringen kwamen delen was de Be Circular Annual Meeting 2017 een groot succes. De jaarlijkse ontmoeting rond circulaire economie bood de gelegenheid om na te denken over de praktijken en de obstakels voor de invoering van een echte circulaire economie. Tijdens de geanimeerde debatten identificeerden de deelnemers mogelijke manieren om vooruitgang te boeken en legden ze belangrijke contacten voor toekomstige samenwerking.

Meer weten:
Annual Meeting

1
juni

Halftijdse evaluatie

18 maanden na de lancering van het programma heeft het coördinatiecomité een evaluatie van het GPCE uitgevoerd. Deze is voorgesteld aan het stuurcomité met het oog op een bijgewerkte versie van het GPCE.
Er werden verschillende elementen geanalyseerd:
• Voortgang van de realisatie van het hele programma,
• Analyse van de actieplannen en de coherentie ervan,
• Analyse van de governance,
• Impactmeting van de uitgevoerde maatregelen.
De resultaten van de evaluatie zijn voorgesteld op 24 oktober 2018 tijdens de Annual Meeting “Brussels Gewest, pionier op het vlak van circulaire economie”.

Lees het activiteitenrapport

24
okt

Annual Meeting

Tijdens de tweede editie van de Annual Meeting “Brussels Gewest, pionier op het vlak van circulaire economie” konden 420 deelnemers de belangrijkste circulaire actoren ontmoeten, debatteren over hete hangijzers en zich laten inspireren door Brusselse circulaire initiatieven. De deelnemers kregen in de voormiddag de kans om een aantal inspirerende plekken te bezoeken alvorens de tussentijdse evaluatie van het GPCE werd voorgesteld. Ze konden ook luisteren naar verschillende actoren die hun projecten binnen de circulaire economie kwamen voorstellen.

Meer weten:
Annual meeting

25
okt

Versnellingsfase #02

De tweede versnellingsfase van het GPCE was de perfecte gelegenheid om na te denken over een update van het programma. Met de informatie afkomstig uit de tussentijdse evaluatie konden we nadenken over eventuele aanpassingen, alsook over de te nemen maatregelen om de transitie van Brussel naar een circulaire economie te versnellen. Vervolgens werd een bijgewerkt actieplan voorgelegd aan de Brusselse Regering.

Smoke Fuse

Situatie 2016-2018:

Er is een nieuw activiteitenrapport opgemaakt over de stand van zaken van het GPCE voor de periode maart 2016 – december 2018.
• 60 % van de GPCE-maatregelen gerealiseerd
• 319 begeleide ondernemers
• 194 gefinancierde projecten
• 207 seminaries en workshops georganiseerd voor in totaal 5486 deelnemers

Meer weten

2019

Update GPCE

Na kennis te hebben genomen van de resultaten van de tussentijdse evaluatie heeft de Brusselse Regering de actualisatie van het GPCE-actieplan goedgekeurd. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de voortgang op het vlak van circulaire economie in Brussel te bevorderen, maar ook om zich aan te passen aan de reële behoeften door bepaalde maatregelen te wijzigen, te schrappen en toe te voegen.

Meer weten

14
mar
15
mei

Er werden 76 projecten
ingediend voor de editie 2019
van de BeCircular-projectoproep!

nov

Publicatie van het boek

Publicatie van het boek « Circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », dat een overzicht geeft van de vorderingen van het Gewest inzake circulaire economie, en waarin tal van initiatieven aan bod komen die van het Gewest een pionier maken op dat vlak.

2020

jan

Actualisering van het GPCE

Naar aanleiding van de bijwerking van de Strategie Go4Brussels 2025 in het vooruitzicht van 2030 wordt het GPCE (2016-2019) in 2020 verlengd.

fev

Startavond van de projectoproep BeCircular 2020

Toespraken van Alain Maron en Barbara Trachte, voorstelling van de projectoproep, huldiging van de 26 laureaten van 2019... Op de startavond van de editie 2020 van BeCircular kwamen meer dan 400 deelnemers samen rond het thema circulariteit. In totaal heeft BeCircular bij 4 edities 122 laureaten begeleid.

Mei

COVID-19

De editie 2020 van BeCircular past zich aan aan de gezondheidscrisis: de deadline wordt met een maand verlengd, het financieringspercentage voor directe kosten en investeringen wordt opgetrokken van 50 naar 70%, er komt een online helpdesk en telefonische permanentie en voor het eerst worden er virtuele pitchsessies georganiseerd.

Juni

Afsluiting van de projectoproep BeCircular 2020 met in totaal 97 kandidaturen.